Region

GMINA ISTEBNA * JAWORZYNKA * KONIAKÓW

www.ug.istebna.pl

Gmina Istebna składa się z trzech wsi: Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Powierzchnia całej gminy wynosi 8 425 ha, a obecnie zamieszkuje ją około 12 tys. osób. Wchodzi w skład powiatu cieszyńskiego, a położona jest w południowej części województwa śląskiego, u styku granic czeskiej i słowackiej. Najważniejszym i najwyższym wzniesieniem gminy jest bezleśna Ochodzita usytuowana w Koniakowie (895 m n.p.m.). To tutaj spotkać możemy wciąż żywy folklor, prezentowany przez liczne zespoły regionalne i kapele. Górale po dziś dzień zakładają stroje ludowe, a kuchnia regionalna smakuje jak 100 lat temu. Piękne widoki, duża ilość szlaków pieszych, rowerowych i narciarskich, przyroda i życzliwość mieszkańców stanowią podstawę wypoczynku w tym zakątku. A gdzie to jest…? Chciałoby się rzec, że za górami, za lasami, za siedmioma rzekami i nie byłoby w tym nic nieprawdziwego, bo to miejsce leży naprawdę za lasami, za górami, a także wśród rzek i potoków. Wśród gór i lasów Beskidu Śląskiego. Gmina może się poszczycić kultywowaniem do dnia dzisiejszego całego kulturalnego zasobu, który rozwijała przez wszystkie lata swojego istnienia, tzn. przede wszystkim główny skarb jakim są stroje regionalne, tradycja koronkarstwa, a co za tym idzie ogół twórczości ludowej, gawędziarze, muzycy, rzeźbiarze i liczni twórcy ludowi. Na uwagę zasługuje także wypas owiec na groniach.


(widok na Koniaków - fot. Jacek Kohut, UG Istebna)

 

OBEC ISTEBNA * JAWORZYNKA * KONIAKÓW

www.ug.istebna.pl

Obec Istebnou tvoří tři menší obce: Istebna, Jaworzynka, Koniaków. Celková rozloha obce činí 8 425 ha. V obci žije kolem 12 tis. obyvatel. Istebna je součástí Těšínského okresu (powiat cieszyński), je situována v jižní části Slezského vojvodství, pobliž české a slovenské hranice. Nejvyšším a zároveň nejvýznamnějším vrcholem je Ochodzita nacházející se v obci Koniaków (895 m).

Právě zde se setkáváme se stále živým folklorem, který prezentují mnohé regionální lidové soubory a kapely. Horalé i v současné době oblékají lidové kroje a místní kuchyně je stejně chutná jako před 100 léty. Krásné výhledy, velké množství turistických stezek, cyklostezek a běžeckých tras, příroda a vstřícnost obyvatel tvoří pevný základ pro odopčinek v tomto malebném zákoutí.

Kde se to vše nachází....?

Jednoduše bychom mohli říci, že přímo za horami, lesy a sedmero řekami a jistě to bude pravdivé, protože ono místo se skutečně nachází za lesy a horami, a také uprostřed řek a potoků. Uprostřed beskydských lesů a hor. Obec se může pochlubit do dneška přetrvávajícím kulturním dědictvím, které se po celé věky vyvíjelo, předvším hlavním pokladem, kterým jsou bezesporu regionální lidové kroje, tradice korunkářství a celou lidovou tvorbou vůbec, vypravěči, hudebníky, řezbáři a mnohými lidovými umělci. Za pozornost stojí i pásání ovcí na loukách (gróniach).

 

OBEC ISTEBNA * JAWORZYNKA * KONIAKÓW

www.ug.istebna.pl

Administrative district Istebna consists of three villages: Istebna, Jaworzynka and Koniaków. The surface area of the entire community amounts to 8 425 ha, and at present there are about 12 thousand inhabitants. It belongs to the Cieszyn district and is situated in the southern part of the Silesian province, where Poland is bordered by the Czech Republic and Slovakia. The most important and the highest mountain is a beautiful and woodless mountain Ochodzita in Koniaków (895 m asl).

It is the very place where you can encounter live folk music, represented by numerous regional music bands. Local inhabitants – Highlanders still wear regional outfits and the local cuisine is as delicious as it was a hundred years ago. Picturesque countryside, plenty of walking and ski trails, cycle tracks, as well as the local hospitality guarantee your relaxation in the area.

Where is this place?

You could say: Far, far away behind the mountains, behind the endless woods, behind seven rivers - and you would not be wrong because this country truly lies behind hills and forests in the heart of The Beskid Sląski. The commune is proud of its cultural history and tradition which is still alive, like the regional outfit worn by many on special days. Another example of appreciating traditions is the custom of lace making, local craftsmanship, story-telling, music, sculpting and other ways of making art. Another remarkable activity is sheep pasturing on the hills of the “Triple Village”.


(Owce, jakie są... fot. UG Istebna)

 

  

GŁÓWNE ATRAKCJE GMINY ISTEBNA

HLAVNI ATRAKTIVITY OBCE ISTEBNA

MAIN ATTRACTIONS OF THE ISTEBNA COMMUNE


1. Muzeum Koronki * Muzeum Krajkářství * Lace Museum

Muzeum Koronki powstało w 1962 roku w Koniakowie po śmierci Marii Gwarek, której pamięci poświęcona jest ta placówka. W muzeum można zobaczyć wiele interesujących eksponatów, m.in.: czepce, obszycia chust, kryzy, kołnierzyki, wstawki do bielizny pościelowej, firanki, „ząbki” czyli serwetki na półki, z których każda ma inny wzór i kształt, a wszystko motywowany elementami zaczerpniętymi z przyrody i tradycji. Jedną z bardziej oryginalnych ekspozycji stanowi niedokończona serwetka dla Królowej Brytyjskiej Elżbiety II. Miejsce warte odwiedzenia celem poznania długiej historii koronczarstwa w Koniakowie.

Muzeum krajkářství, které bylo zřízeno v roce 1962 v Koniakowie po smrti Marii Gwarek, jejíž památce je také věnováno. V muzeu je možno shlédnout spoustu zajímavých exponátů, např.: čepce, lemování šátků, krejzle, límce, krajkové vložky do ložního prádla, záclony, „zoubky” neboli malé ubrusy na poličky, přičemž každý je jiného tvaru a vzoru. Všechny motivy a vzory jsou čerpány z přírody a tradice. Zajímavou expozicí je nedokončený ubrus pro anglickou královnu Alžbětu II. Muzeum si jistě zaslouží Vaší navštěvu právě z důvodu poznání dlouhé historie krajkářství v Koniakowie.

Lace museum, was founded in 1962 in Koniaków as a memorial of late Maria Gwarek. A lot of interesting exhibit items can be seen in here, for example coifs, trims for scarves, ruffs, collars, bed linen ornaments, net curtains, shelf scarves, from which every has a different pattern and shape but all of them are inspired by the nature and tradition. Among various interesting items of the collection you will come across a unique but unfinished doily which was supposed to be a gift for the British Queen Elisabeth II. Wanting to know more about the long history of lace making in Koniaków, you should visit this place.

Adres/Adresa/Address: Koniaków Szańce 550, tel. +48 033 855 64 23.

 

2. Turystyka letnia * Letní turistika * Summer tourism

Turystyka letnia to m.in. szlaki turystyczne, trasy rowerowe, trasy nordic walking i ścieżki tematyczne. Gmina Istebna stanowi punkt wypadowy w Beskid Śląski, Żywiecki oraz pogranicze polsko-słowackie. Istnieje także sieć dobrze przygotowanych tras kolarstwa górskiego MTB, gdzie odbywają się międzynarodowe zawody rowerowe. Latem mnogość szlaków turystycznych zachęca do pieszych wędrówek, a szlaki tematyczne, np. Beskidzka Ścieżka Planetarna o długości 12 km, która prowadzi od Kubalonki, aż do Jaworzynki daje przy okazji możliwość poszerzenia wiedzy o Układzie Słonecznym. Inne to Szlak im. Jerzego Kukuczki i Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna „Olza”. Nowością są trasy nordic walking.

Letní turistika: turistické stezky, cyklostezky, trasy nordic walking a naučné stezky. Obec Istebna je výchozím bodem Slezských Beskyd, Beskyd Živěckých (Beskid Žywiecki) a polsko – slovenskému příhraničí. Je zde také síť kvalitně připravených tras pro horská kola MTB, kde se každoročně konají mezinárodní cyklystické závody. Množství turistických stezek láká k pěším turám a tématicky zaměřené stezky, např.: Beskydská vesmírná stezka v délce 12 km, vedoucí od Kubalonki do Jaworzynki poskytují možnost rozšíření vědomostí například o sluneční soustavě. Další stezka je věnována horolezci Jerzemu Kukuczce, nebo Přírodovědná náučná stezka “Olza”. Nově jsou zde vytvořeny stezky pro Nordic Walking.

Summer tourism: tourist trails, cycle tracks, nordic walking routes and theme trails. The Istebna commune is an excellent sortie point to the Silesian or Żywiec Beskidy Mountains and to the Polish-Slovak borderland. There is also a network of well prepared mountain cycling MTB routes where international cycling competitions are held. In summer the plenitude of tourist trails invites to explore the area and the theme trails e.g. Beskid Planetary Footpath, with the length of about 12 km which leads from Kubalonka, all the way to Jaworzynka will enrich your knowledge about the solar system. Other theme trails are: Jerzy Kukuczka Trail and Nature-Educational Trail Olza. Nordic Walking Trail is a novelty.


(rowerowanie w Beskidzie - fot. Wiesław Legieski, www.mtbbeskidy.pl)

 

3. Muzeum Regionalne * Regionální muzeum * Regional museum
“Na Grapie”

Muzeum Regionalne „Na Grapie” w Jaworzynce, założone w 1993r. przez Jerzego Ruckiego, mieści się drewnianej chacie, krytej gontem, z piwnicami oraz licznymi pomieszczeniami, których część stanowią pokoje agroturystyczne. Na terenie muzeum znajduje się drewniana kurlawa chałupa z 1920r. z kurnym piecem, ekspozycją ludowego rzemiosła-tkactwem, warsztatem kuźnickim, a przede wszystkim eksponaty ukazujące dorobek dziejowy górali istebniańskich, tzn. stroje ludowe, sprzęty domowe i rolnicze, naczynia.

Regionální muzeum „Na Grapie” v Jaworzynce, vzniklo v 1993 roce. Jeho zakladatelem byl Jerzy Rucki. Je umístěno v dřevěné budově, kryté šindelem, se sklepem a mnohými pokoji. Část pokojů je určena pro agroturistiku. Na území muzea je dřevěné stavení z 1920 roku zvané „Kurlavé” s tzv. kurnými kamny, expozicí lidového řemesla – tkalcovstvím, kovářskou dílnou, ale hlavně jsou zde exponáty historického dědictví horalů z Istebné, tedy lidové kroje, domácí nářadí, zemědělská technika a nádobí.

Regional museum Na Grapie in Jaworzynka, established in 1993r. by Jerzy Rucki, is a wooden cottage, covered with the wooden shingle roof, with basements and numerous rooms, some of which are devoted to farm tourism. There is also a traditional old wooden cottage belonging to the museum built in 1920r. with a stove (there is no chimney for a specific reason), with an exhibition of folk crafts with a smithy workshop. Moreover, there are different sorts of exhibits portraying history of the Istebna Highlanders i.e. regional costumes, home and agricultural appliances, dishes.

Adres/Adresa /Address: Jaworzynka Gorzołki 720; tel: +48 033 855 65 20; czynne: poniedziałek-sobota 9.00-15.00

 

4. Ośrodek Edukacji Ekologicznej * Středisko ekologické výchovy * The centre of the Environmental Education

Ośrodek Edukacji Ekologicznej powstał w 1997 w Istebnej w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. W obiekcie można zobaczyć przykładowe, najbardziej charakterystyczne elementy flory i fauny Beskidu Śląskiego w postaci pięknej ekspozycji. Spektaklowi multimedialnemu towarzyszy możliwość wysłuchania „odgłosów natury”, dzięki czemu można się tam czuć jak w sercu lasu.

Středisko ekologické výchovy vzniklo v Istebné v 1997 roce v rámci Lesního propagačního areálu „Lesy Slezských Beskyd”. V objektu je vytvořená expozice s vybranými charakteristickými prvky flory a fauny Slezských Beskyd. Multimediální prezentace je obohacena zvuky přírody díky čemu se zde cítíme jako uprostřed lesa.

The centre of the Environmental Education came into existence in 1997 in Istebna as a part of the Forest Promotional Complex Silesian Beskidy Forests. There you can see variety of examples of the most characteristic Silesian Beskidy flora and fauna elements in the form of a beautiful display. The multimedia presentation is enriched with recorded sounds of the nature which make you feel like in the heart of the forest.

Adres/Adresa/Address: Istebna Dzielec; tel. +48 033 855 60 10, czynne: wtorek-sobota 9.00-16.00

Natomiast na szkółce leśnej Jaworzynka Wyrchczadeczka znajduje się Muzeum Świerka, gdzie zebrano materiały naukowe, tzn. prowadzone są tam badania naukowe i historyczne związane z istnieniem regionalnego Banku Genów Świerka Istebniańskiego.

V lesní školce Jaworzynka Wyrchczadeczka se nachází Muzeum smrku. Jsou zde vědecké materiály, mnoho let je zde veden vědecký výzkum a historický výzkum v souvislosti s Regionální genetickou bankou smrku istebnianského.

Furthermore, in the young forest school Jaworzynka Wyrchczadeczka there is a Museum of the Spruce where scientific materials have been gathered, i.e. there are being conducted some scientific and historical examinations relating to the existence of the regional Istebna Spruce Gene Bank.

Adres/Adresa/Address: Jaworzynka Czadeczka; tel. +48 033 855 24 26; czynne po uzgodnieniu telefonicznym.

 

5. Muzeum „Kurna Chata” * Jan Kawulok Cottage Museum

Muzeum „Kurna Chata Jana Kawuloka” w Istebnej, to jeden z pięciu obiektów w gminie znajdujący się na szlaku Architektury Drewnianej. Powstał w 1863r., a stanowi przykład autentycznego, dawnego góralskiego domu, tzn. drewniana chata, kryta gontem, z dwiema izbami i sienią pośrodku. W jednej z izb znajduje się „kurlawy”, czyli dymny piec, z którego dym wydostawał się do jej środka, ponieważ dom nie posiadał komina. W środku okazja do obejrzenia tradycyjnego wystroju wnętrza chaty, sprzętów codziennego użytku, np. żarna, służące do wyrobu mąki, izba sypialna. Jednak główną atrakcję stanowią opowiadania oraz pokaz gry na instrumentach Janka Macoszka, które zostały wykonane niegdyś przez właściciela chaty Jana Kawuloka.

Muzeum „Kurna Chata Jana Kawuloka” v Istebné, je jedním z pěti objektů v obci nacházejících se na náučné stezce Dřevěné architektury. Muzeum vzniklo v 1836 roce a je příkladem autentického, dávného horalského stavení, tedy dřevěného stavení, krytého šindelem, sestávajícího ze dvou místností a s chodbou uprostřed. V jedné jizbě jsou „kurlavá”, neboli dymná kamna, ze kterých kouř vycházel do vnitř stavení, neboť stavení nebylo vybaveno komínem. V muzeu můžete shlédnout tradiční výbavu domu, domácích potřeb např.: žernový mlýn, který byl určen k výrobě mouky, ložnici. Nejvězší atraktivitou zdejšího muzea je však živé povídání a ukázka hry na hudebních nástrojích Jana Macoszka, které vyrobil majitel domu Jan Kawulok.

Jan Kawulok Cottage Museum in Istebna is one of the five objects included in the trail of Wooden Architecture. It was founded in 1863r., and is an example of an authentic, former highland house, i.e. wooden cottage, covered with shingle roof, with two chambers and the entrance hall in the middle. In one of the room there is a stove from which smoke was coming inside as the cottage did not have a chimney. Inside you have an opportunity to see the traditional décor of the cottage with its household items, such as a quern stone, used for grinding grain to make flour and a sleeping chamber. However, stories and Jan Macoszek’s musical performance with the use of different instruments constitute the main attraction. The instruments have been made by the late owner of the cottage, Jan Kawulok.

Adres/Adresa/Address:: Istebna Wojtosze 824, tel.: +48 033 855 62 31; 0790 262 829.

 

6. Turystyka zimowa / Zimní turistika / Winter tourism

Turystyka zimowa: liczne wyciągi narciarskie znajdujące się na terenie Istebnej (Złoty Groń, Kubalonka) i Koniakowa (Szańce, Kadłuby), świetnie przygotowane międzynarodowe trasy biegowe na Kubalonce, które mogą być wykorzystywane zarówno latem, jak i zimą. Szczególną atrakcją w tym miejscu jest strzelnica spełniajaca wszystkie wymogi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Istnieje niecodzienna możliwość, przejażdżek psimi zaprzęgami oraz kuligami przy dźwiękach muzyki. Dużą atrakcją jest wyjazd całoroczną Koleją Linową „Zagroń” na Złoty Groń (+48 033 855 61 31), by podziwiać ze szczytu panoramę beskidzką, a zima szusować na nartach.

Zimní turistika: mnohé lyžařské vleky v Istebné (Złoty Groń, Kubalonka) a Koniakově (Szańce, Kadłuby), kvalitně připravené běžecké mezinárodní trasy na Kubalonce, které lze využívat i v létě. Významným místem ja i střelnice, která splňuje limity Mezinárodní lyžařské federace. Je možno i zkusit projížďky psím spřežením, nebo jízdu na saních tažených koňmi za doprovodu muziky. Zpestřením může být výjezd lanovkou „Zagroń” na vrchol „Złoty Groń” (+48 033 855 61 31), ze kterého můžete obdivovat panoráma Beskyd a v zimním období sjíždět na lyžích. Lanovka je v provozu po celý rok.

Winter tourism: numerous ski lifts located in the region of Istebna (Zloty Groń, Kubalonka) and Koniakow (Szańce, Kadłuby), well prepared international cross-country skiing routes in Kubalonka which can be used both in summer and winter. In this place a shooting range is a special attraction meeting all requirements of the International Ski Federation. Here you can also go on a sled dog tour and sleigh rides with sounds of music in the background. What is more, it is also possible to have a trip up the Złoty Groń Mountain thanks to the all-year-round funicular railway Zagroń (+48 033 855 61 31) where you can admire the Beskidy panorama and ski downhill in wintertime.


(małe koronczarki - fot. Jacek Kohut, UG Istebna)

 

Pozostałe obiekty / Další zajímavosti / Other

Muzeum pamięci Jerzego Kukuczki, utworzone w rodzinnym domy sławnego himalaisty, gdzie znajdują się pamiątki, trofea i zdjęcia z licznych wypraw na ośmiotysięczniki. Szlak niebieski z centrum Istebnej.

Muzeum věnované horolezci Jerzemu Kukuczce, zřízené v rodinném sídle tohoto slavného horolezce. Jsou zde upomínkové předměty, trofeje a fotografie z mnohých výprav na osmitisícové vrcholy Himalájí. Dostanete se zde po modré turistické značce z centra Istebné.

Memorial Museum of Jerzy Kukuczka, located in the late alpinist’s family home, where you can see a lot of memorabilia, trophies and photographs of his expeditions to the eight-thousanders. Follow the blue trail from the centre of Istebna.

Adres/Adresa/Address: Istebna Wilcze 340, telefon: +48 033 855 69 74, 505 267 038 – czynne w weekendy i po uzgodnieniu telefonicznym / otevřeno o víkendech a pouze po telefonické dohodě / available at weekends after telephone arrangement.

Galeria „Chata na Szańcach”, czyli Galeria Twórców Nieprofesjonalnych Tadeusza Ruckiego w Koniakowie, założona w 1990 r, gdzie obejrzeć i zakupić można bogaty zbiór dzieł twórców ludowych z terenu całej Trójwsi z zakresu rzeźby, malarstwa, grafiki oraz koronek koniakowskich.

Galerie „Chata a Szańcach”, galerie amaterských tvůrců Tadeusza Ruckiego v obci Koniakov, založeno v roce 1990. Ke shlédnutí i k zakoupení velká sbírka prací lidového umění z celé oblasti obce – řezbářství, malířství, grafika a koniakovské krajky.

„Chata na Szańcach” Gallery, that is the Gallery of Amateur Artists founded by Tadeusz Rucki in 1990, where you can see and buy variety of collections of the local folk artists from the region of the Triple Village, including sculpting, painting, graphics and Koniaków lace.

Adres/Adresa/Address: Koniaków Szańce 662, tel. + 48 033 855 70 70, czynne poniedziałek-niedziela 9.00-21.00 / open Monady to Sunday from 9-21.

Izba Twórczości Rodziny Kamieniarz i Kubaszczyk w Koniakowie z 1984r. z dorobkiem artystycznym, mi.in. Koronek i rzeźb.

Síň tvorby rodin Kamieniarz a Kubaszczyk v obci Koniakov z roku 1984. Mezi jinými sbírka krajek a soch.

Kamieniarz and Kubaszczyk Family Art Chamber in Koniaków from 1984 with collections including lace-making and sculpture.

Adres/Adresa/Address: Koniaków 301; tel. +48 033 855 65 61; czynne po uzgodnieniu telefonicznym / otevřeno pouze po telefonické dohodě / available after telephone arrangement.

Bacówka z serami owczymi, sklep góralski i pokaz wyrobu kiełbas regionalnych.

Salaš z ovčím sýrem, horalský obchod a ukázka výroby domácí klobásy.

The Shepherd’s Hut with smoked sheep cheese, highlander shop and show of local sausage making.

Adres/Adresa/Address: Koniaków Szańce 33; +48 033 855 70 78.

Zabytkowe kościoły murowany w Istebnej Centrum i drewniane na Stecówce, Mlaskawce i Kubalonce oraz kapliczka na Buczniku.

Památkové kostely, zděný v centru Istebne a dřevěné – Stecóvka, Mlaskavka a Kubalonka, dále kaple Bucznik.

Historic churches stone church in Istebna, wooden churches in Stecówka, Mlaskawka and Kubalonka and a roadside shrine in Bucznik.

Dom Trzech Narodów – Międzynarodowa Galeria Sztuki „Na Granicy bez Granic”, która mieści się w budynku dawnego przejścia granicznego na Jasnowicach. Zobaczyć można wystawę twórców regionalnych, strojów i wystawy czasowe, a także napić się kawy w przygranicznej kawiarni.

Dům tří národů – mezinárodní galerie umění „Na hranici bez hranic”. Nachází se v budově bývalého hraničního přechodu Jasnowice. Ke shlédnutí výstava regionálních lidových tvůrců, lidových krojů a sezónní výstavy. Je zde i útulná kavárnička.

House of the Three Nations – International Art Gallery Na Granicy bez Granic (At the Border without Borders) which is located in the building of the former border crossing in Jasnowice. Here you can see an exhibition of the local art, costumes, some temporary displays or you can just linger over coffee in the frontier café.

Adres/Adresa/Address: Istebna Jasnowice; tel. +48 0608 581 071.

Warsztat malarza i grafika Jana Wałacha

Dílna malíře a grafika Jana Wałacha

Jan Wałach Workshop of an Artist

Adres/Adresa/Address: Istebna Andziołówka; tel. +48 033-855 72 01; czynne po uzgodnieniu telefonicznym / otevřeno pouze po telefonické dohodě / available after telephone arrangement.

Warsztat Beaty Legierskiej - prezentacja koronki koniakowskiej

Dílna Beaty Legierskiej – prezentace koniakovské krajky

Beata Legierska Workshop – Koniaków lace-making presentation

Adres/Adresa/Address: Istebna Andziołówka 791; tel. +48 033-855 6159, 606557 292.

Pracownia i Galeria Rodziny Konarzewskich - malarstwo i rzeźba;

Pracovna a galérie rodiny Konarzewskich – malířství a řezbářství

Konarzewski’s Family Workshop and Gallery – painting and sculpting

Adres/Adresa/Address: Istebna Bucznik 596; tel. +48 033-855 75 09; 506 444 211;

Góralska Izba Jakuba Gazurka - malarstwo, rzeźba;

Horalská jizba Jakba Gazurka - malířství a řezbářství;

Jakub Gazurek Highlander Chamber- painting, sculpting;

Adres/Adresa/Address: Istebna Gliniane; tel. 501 055 680;

"Studio 660 m n.p.m." Pracownia Malarstwa Artystycznego i Satyry Eugeniusza Białasa

Studio 660 m n.m. “Pracovna výtvarného malířství a satiry

Studio 660 m asl Eugeniusz Białas Artistic Painting and Satire Workshop;

Adres/Adresa/Address: Istebna Wilcze 1072; tel. +48 033-855 61 77;

Galeria „Pod Aniołem” - oferuje pamiątki regionalne, prezenty, dekoracje;

Galérie „Pod andělem” – nabízí regionální upomínkové předměty, dárky, dekorace;

Pod Aniołem Gallery – offers regional souvenirs, gifts, home accessories.

Adres/Adresa/Address: Istebna Centrum tel. +48 033 855 60 94; 505 020 424

Galeria "W Drewutni" - malarstwo, rękodzieło artystyczne

Galérie „W drewutni”- malířství, umělecké rukodělnictví

W Drewutni Gallery – painting, artistic handicraft.

Adres/Adresa/Address: Jaworzynka 747; tel. +48 033-855 72 22, 603 376 549.


(fot. Wiesław Legierski, www.mtbbeskidy.pl)

 

Kalendarz imprez / Kalendárium akcí / Calendar of the events

Styczeń / Leden / January

Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik” / Běžecký závod „O Istebniański Bruclik” / Cross Country Ski Race O Istebniański Bruclik (To Get the Istebna’s Bruclik)

Luty / únor / February

Letnie i Zimowe Zawody Furmanów / Letní a zimní závod kočích / Summer and Winter Horse Carter Performance Competition

Marzec / Březen / March

Konkurs Gwarowy „Nasióm Rzecióm” / Konkurz nářečí „Nasióm Rzecióm” / Nasióm Rzecióm Dialect Story-Telling Competition

Maj / Květen / May

Regionalny Konkurs Kulinarny / Regionální kuchařské klání / Regional Cooking Competition

Miyszani Łowiec / Miyszani ovcí / Sending sheep for pasture

Czerwiec-Wrzesień / červen-září / June – September

Bike Maraton i Zawody Rowerowe / Bike maraton a czklistický závod / Bike Marathon and Cycling Competitions

Wystawa Twórczości Ludowej / Výstava lidového umění / Folk Art Exhibition

Lipiec / červenec / July

Dni Istebnej „Z Ochodzitej przez Skalistą, po Kozubową” / Dny Istebné – Z obce Ochodzita, přes Skalité na Kozubovou / Istebna Days – from Ochodzita through Skalite to Kozubowa

TKB Festyn Istebniański / TKB Slavnosti v Istebné / Beskidy Culture Week TKB Istebna Festival

Spotkania Gajdoszy na Stecówce / Setkání dudáků na Stecovce / Local Musicians Meeting in Stecówka

Sierpień / Srpen / August

Rajd Łunochodów / Závod Lunochodů / Rajd Łunochodów Self-Made Vehicles Race

Turniej Siatkówki Plażowej / Turnaj v plážovém volejbalu / Beach Volleyball Competition

Wrzesień / Září / September

Dożynki Gminne / Dožinková slavnost / Commune Harvest Festival

Październik / říjen / October

Rozsód Łowiec / Rozsód ovcí / Leading sheep back to the barn lot

Listopad / Listopad / November

Zaduszki Istebniańskie / Dušičky / All Souls’ Day in Istebna

Grudzień / Prosinec / December

Regionalny Przegląd Beskidzkich Grup Kolędniczych i Obrzędowych / Regionální prohlídka skupin koledníků a obřadníků / Regional Beskid Carol Singing and Ceremonial Performers Competition

Liczne Wystawy Regionalne i Mecze Piłkarskie / Mnohé regionální výstavy a Fotbalové zápasy / Numerous Regional Displays and Football Matches

 

Ważne Adresy / Důležité kontakty / Important addresses

Urząd Gminy Istebna / Istebna Commune Office

Istebna 1000, 43-470 Istebna
tel. 033 855 65 00; 033 855 60 87
urzad@ug.istebna.pl

Punkt Informacji Turystycznej / Informační centrum / Tourist Information Centre

Istebna 68, 43-470 Istebna
tel. +48 033 855 61 58;
promocja@ug.istebna.pl

Gminny Ośrodek Kultury / Kulturní středisko / Local Culture Centre

Istebna 68, 43-470 Istebna
+48 033 855 62 08
kultura@ug.istebna.pl

Bankomaty / bankomat / Cash Point

Istebne i Koniaków Centrum / Centre of Istebna and Koniaków

GOPR / Volunteer Mountain Rescue Service

985; +48 0601 100 300

Pogotowie ratunkowe / Zachranna sluzba / Emergency

999; +48

Policja / Policie / Police

997; +48 033 855 24 13

Usługi gastronomiczne, hotelarskie i pozostałe atrakcje znajdą Państwo na stronie www.ug.istebna.pl

Gastronomicke a ubytovaci sluzby a take dalsi atraktivity naleznete na adrese www.ug.istebna.pl

Others information found on web-page www.ug.istebna.pl